Pla de menjars

Una habitació pintada de negre azabaixa sempre genera comentaris als meus missatges de text generalment al llarg de la…

Una habitació pintada de negre azabaixa sempre genera comentaris als meus missatges de textual content generalment amb la línia “M’encantaria, però la meva parella diu que NO”. Afortunadament, david_law981 sap millor que interposar-se entre una llauna de pintura negra! Aquestes són algunes de les nostres gross sales negres dels darrers anys i, a la half inferior dreta, una de nova en curs*. * Potser només m’he colat a cinc habitacions de diferents tons negres/gris fosc a la nova construcció.

Related Articles

Back to top button